Nylackerat kök och stolar

Lackering av kök och möbler

Lackering eller ommålning av kök och möbler är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att förnya ditt hem. Istället för att köpa nya köksluckor, dörrar eller möbler kan du återanvända och försköna det du redan har. Det är som sagt inte bara bra för plånboken utan även bra för miljön.

Våra lackeringstjänster

Nedan kan du läsa mer om våra olika lackeringstjänster samt få en inblick i hur processen går till. Om du har några frågor eller något annat som du vill ha lackerat, då är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hur går processen till?

Processen börjar redan vid första kontakt. När du bestämt dig för att ringa eller mejla oss kommer vi att ställa frågor beträffande nuvarande skick, önskad kulör och antal delar du vill få lackerade, allt för att ge dig en så korrekt prisbild som möjligt. För att enklare bedöma priset kommer vi möjligtvis be dig fotografera det du vill få lackerat. Det går bra att skicka bilder antingen per sms eller mail till oss. Vi kommer därefter att räkna på arbetet och skicka dig en offert.

När du väl valt att acceptera offerten och vi hämtat eller ni levererar jobbet hos oss, då börjar arbetet med att återställa allt till nyskick.

Arbetet kan nu delas in i fyra delar:

  1. Grundslipning och spackling av skador
  2. Grundmålning
  3. Mellanslipning och spackling
  4. Färdigmålning

Nedan kan du bläddra och läsa om de olika stegen i processen.

Grundslipning och spackling

För att få bort skador och gammal färg behöver varje del genomgå en grundslipning och spackling. Slipningen görs för att ge den kommande grundfärgen en maximal vidhäftning. Vi spacklar samtidigt upp alla synliga skador för att skapa en jämn och fin yta. Vi kan spackla upp de flesta skador, så som kantskador, fuktskador och hål.

Grundlackering av kökslucka

När slipningen och spacklingen är avklarad grundmålas allt. Grundfärgen syftar bland annat till att ge den önskade färdigfärgen en bättre vidhäftning, skydda mot fukt samt mätta det underliggande materialet och ge det en jämnare yta.

Mellanslipning av kökslucka

När grundfärgen väl torkat slipas den av med ett finkornigt sandpapper. Efter grundmålning brukar tidigare osynliga skador bli mer framträdande, dessa spacklas nu en sista gång innan färdigfärgen läggs på.

Ibland krävs det ytterligare en grundmålning innan färdigfärg kan appliceras. I dessa fall upprepas grundmålning och mellanslipningen en gång innan färdigfärgen målas. Detta gäller främst äldre möbler samt fanerade luckor och dörrar.

Färdigmålning

Färdigfärgen målas på den mellanslipande ytan och diverse partiklar som riskerar att fastna i den blöta färgen plockas bort med hjälp av rensnålar.

När färgen väl torkat kontrollerar vi att ytan och glansen är i nyskick innan allt packas och görs i ordning för upphämtning.

Har du frågor som rör lackering eller önskar få en offert på lackeringsjobb? Tveka inte att kontakta oss!