Lackering

Nylackerade köksluckor

Prisexempel på omlackering av köksluckor:

  • 15 luckor
  • 5 lådfronter
  • 2 vita kulörer

6150 kr 

Vi utför även montering

Kontakta oss för offert!

Lackering av köksluckor

Har du ett äldre kök eller innerdörrar som börjar kännas daterade eller tråkiga?Har du möbler som börjar bli slitna? Vi hjälper dig att återställa yta och glans till nyskick – allt till en bråkdel av priset för att köpa nytt.

Hur går processen till?

Processen börjar redan vid första kontakt. När du bestämt dig för att ringa eller mejla oss kommer vi att ställa frågor beträffande nuvarande skick, önskad kulör och antal delar du vill få lackerade, allt för att ge dig en så korrekt prisbild som möjligt. För att enklare bedöma priset kommer vi möjligtvis be dig fotografera det du vill få lackerat. Det går bra att skicka bilder antingen per sms eller mail till oss. Vi kommer därefter att räkna på arbetet och skicka dig en offert.

När du väl valt att acceptera offerten och alla delar är på plats hos oss börjar arbetet med att återställa allt till nyskick. Arbetet kan delas in i fyra delar:

  1. Grundslipning och spackling av skador
  2. Grundmålning
  3. Mellanslipning och spackling
  4. Färdigmålning
Grundslipning och spackling

1. Grundslipning och spackling

För att få bort skador och gammal färg behöver varje del genomgå en grundslipning och spackling. Slipningen görs för att ge den kommande grundfärgen en maximal vidhäftning. Vi spacklar samtidigt upp alla synliga skador för att skapa en jämn och fin yta. Vi kan spackla upp de flesta skador, så som kantskador, fuktskador och hål.

Grundlackering av kökslucka

2. Grundmålning

När slipningen och spacklingen är avklarad grundmålas allt. Grundfärgen syftar bland annat till att ge den önskade färdigfärgen en bättre vidhäftning, skydda mot fukt samt mätta det underliggande materialet och ge det en jämnare yta.

Mellanslipning av kökslucka

3. Mellanslipning

När grundfärgen väl torkat slipas den av med ett finkornigt sandpapper. Efter grundmålning brukar tidigare osynliga skador bli mer framträdande, dessa spacklas nu en sista gång innan färdigfärgen läggs på.

Ibland krävs det ytterligare en grundmålning innan färdigfärg kan appliceras. I dessa fall upprepas grundmålning och mellanslipningen en gång innan färdigfärgen målas. Detta gäller främst äldre möbler samt fanerade luckor och dörrar.

Färdigmålning

4. Färdigmålning

Färdigfärgen målas på den mellanslipande ytan och diverse partiklar som riskerar att fastna i den blöta färgen plockas bort med hjälp av rensnålar.

När färgen väl torkat kontrollerar vi att ytan och glansen är i nyskick innan allt packas och görs i ordning för upphämtning.